Όλα τα υλικά φίλτρανσης συστημάτων μας είναι πιστοποιημένα με τα αυστηρότερα πρότυπα (N.S.F.,  F.D.A.,  ISO). Οι προμηθευτές μας αποτελούν διακεκριμένα μέλη ενώσεων σχετικών με την ποιότητα του νερού Family Filters.Το φίλτρο νερού έχει αποδειχθεί ότι αφαιρεί το 99,99% των βακτηρίων όπως καθορίζονται στα πρότυπα.