Την αγωγιμότητα τη μετράμε με αγωγιμόμετρο. Το όργανο αυτό μετρά τη συγκέντρωση αλάτων, ανιόντων, κατιόντων, μετάλλων και οργανικής ύλης. Όλα αυτά υπάρχουν στο νερό διαλυμένα. Ουσιαστικά μετρά τα πάντα μέσα στο νερό εκτός από το ίδιο το νερό (Η2O) και τα αιωρούμενα σωματίδια που δεν έχουν διαλυθεί στο νερό. Η μέτρηση της αγωγιμότητας είναι ένας εναλλακτικός τρόπος για να διαπιστώσουμε πόσο σκληρό είναι το νερό μας, καθώς τα άλατα αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του νερού. Βέβαια, ο πιο σωστός τρόπος για να μετρήσουμε τη σκληρότητα είναι με ένα σκληρόμετρο, η αγωγιμότητα όμως αποτελεί μία πάρα πολύ ισχυρή ένδειξη γιαυτό και χρησιμοποιείται κατά κόρον.