Εάν χρησιμοποιήσετε αγωγιμόμετρο για να δείτε πόσο σκληρό είναι το νερό σας τότε αφού μετρήσετε το νερό σας ανατρέξτε εδώ:

ppm μS/cm Χαρακτηρισμός νερού
0-70 0-140 Πολύ μαλακό νερό
70-150 140-300 Μαλακό νερό
150-250 300-500 Κάπως σκληρό νερό
250-320 500-640 Αρκετά σκληρό νερό
320-420 640-840 Σκληρό νερό
>420 >840 Πολύ σκληρό νερό

Εάν χρησιμοποιήσετε σκληρόμετρο για να μετρήσετε τη σκληρότητα του νερού σας τότε αφού μετρήσετε το νερό σας δείτε τον παρακάτω πίνακα:

Γερμανικοί Βαθμοί Χαρακτηρισμός νερού
0-4 Γερμανικοί βαθμοί Πολύ μαλακό
4-8 Γερμανικοί βαθμοί Μαλακό
8-12 Γερμανικοί βαθμοί Ημίσκληρο
12-18 Γερμανικοί βαθμοί Σχετικά σκληρό
18-30 Γερμανικοί βαθμοί Σκληρό
>30 Γερμανικοί βαθμοί Πολύ Σκληρό