Πρέπει να ρωτάτε τον προμηθευτή και να διαβάζετε προσεκτικά το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή στο οποίο αναφέρεται η λειτουργία του φίλτρου ή της συσκευής καθαρισμού και οι συνιστώμενες συνθήκες χρήσης της, δηλαδή:

  • Τι αφαιρεί από το νερό
  • Το μέγεθος του πόρου
  • Εάν περιλαμβάνει ενεργό άνθρακα
  • Χρόνος ζωής ανταλλακτικών
  • Παροχή νερού κατά την χρήση
  • Πού τοποθετείται
  • Μέγιστη και ελάχιστη πίεση λειτουργίας
  • Πιστοποιητικά διεθνών ή εθνικών οργανισμών