Τα Family Filters 1 – 2 έχουν παροχή 6800 lt το χρόνο. Η αλλαγή φίλτρων μια φορά το χρόνο.